Czarniecka Góra 12.12.2019

DT – 6/2019/PN

Ogłoszenie o wyniku postępowania

na  zadanie pn  „Modernizacja pomieszczeń serwerowni Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze w formule zaprojektuj i wybuduj.”

Ogłoszenie


Czarniecka Góra 13.11.2019

DT – 6/2019/PN

Informacja z otwarcia ofert

na  zadanie pn  „Modernizacja pomieszczeń

serwerowni Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w formule zaprojektuj i

wybuduj.”

Informacja >> pobierz

 


Czarniecka Góra 25.10.2019

DT – 6/2019/PN

Przetarg nieograniczony na realizację zadania „Modernizacja pomieszczeń

serwerowni Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
w formule zaprojektuj i wybuduj.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 614735-N-2019 z dnia 2019-10-25 r.

1. Ogłoszenie >> pobierz

2. SIWZ >> pobierz

3. Dodatek nr 1_Formularz oferty >> pobierz

4. Dodatek nr 2_Spełnienie warunków >> pobierz

5. Dodatek nr 3_Podstawy wykluczenia >> pobierz

6. Dodatek nr 4_Wzór umowy >> pobierz

7. Dodatek nr 5_Oświadczenie grupa kapitałowa >> pobierz

8. Dodatek nr 6_Wykaz robót budowlanych >> pobierz

9. Dodatek nr 7_Wykaz osób >> pobierz

10. Załącznik nr 1 PFU >> pobierz

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12 listopad 2019 21:40 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 listopad 2019 21:44 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 listopad 2019 21:50 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 listopad 2019 23:06 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 18 grudzień 2019 21:23 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 maj 2020 10:36 Super User