Przetargi zrealizowane

logo glowne            logo36c

Czarniecka Góra dn. 28.05.2020 r

    Zawiadomienie o wyborze oferty

na

 Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Załączniki pobierz poniżej

 


Znak sprawy: DT-ZP.252.13.2020          

      Czarniecka Góra dn. 25.05.2020 r.

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji

w Czarnieckiej Górze 43

26-220 Stąporków

tel.  41 372 – 18 – 17        fax. 41 372 – 18 – 17

Godziny pracy administracji: poniedziałek – piątek : 725 – 1500 

 

    ZAPYTANIE OFERTOWE

na

 Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Załączniki pobierz poniżej

Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowany przez Województw Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 18.06.2020 r

Unieważnienie zakupu

tabletek na bazie chloru

do ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w

Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 10.06.2020 r

4 Informacja o częściowym wyborze ofert

do ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w

Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 08.06.2020 r

 Informacja o częściowym wyborze ofert

do ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w

Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 08.06.2020 r

 Informacja o odrzuceniu oferty

do ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w

Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 05.06.2020 r

 Informacja o częściowym wyborze ofert

do ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w

Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej

 


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 04.06.2020 r

 Informacja o częściowym wyborze ofert

do ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w

Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 02.06.2020 r

 Informacja o odrzuceniu oferty

do ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w

Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 02.06.2020 r

 Informacja o unieważnieniu

 do ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w

Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 02.06.2020 r

 Zestawienie ofert

do ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 27.05.2020 r

 Wyjaśnienie Nr 5

do

ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 26.05.2020 r

 Wyjaśnienie Nr 4

do

ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowany przez Województw Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 26.05.2020 r

 Wyjaśnienie Nr 3

do

ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowany przez Województw Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 26.05.2020 r

 Wyjaśnienie Nr 2

do

ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowany przez Województw Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 26.05.2020 r

 Wyjaśnienie Nr 1

do

ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowany przez Województw Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 22.05.2020 r.

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji

w Czarnieckiej Górze 43

26-220 Stąporków

tel.  41 372 – 18 – 17        fax. 41 372 – 18 – 17

Godziny pracy administracji: poniedziałek – piątek : 725 – 1500 

 

Ogłoszenie o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze”

- Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji (01.03.2020 r.-31.12.2020 r.) -

Na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki pobierz poniżej

Czarniecka Góra dn. 22.05.2020 r.

 Znak sprawy: DT-ZP.252.10.2020

 

Unieważnienie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na

„Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Unieważnienie pobierz poniżej (Załączniki)

 


Znak sprawy: DT-ZP.252.10.2020

Czarniecka Góra dn. 18.05.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na

„Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Czarniecka Góra dnia  26 maja 2020r.

DT-ZP 252.12.2020

 

Unieważnienie

prowadzonego postępowania z dnia 19 maja 2020 r w trybie "zapytania ofertowego"

Załącznik pobierz poniżej

 

                                                                                 


Czarniecka Góra dnia  19 maja 2020r.

DT-ZP 252.12.2020

 

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków

 

Zapytanie ofertowe

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze z siedzibą w Czarnieckiej Górze 43,26-220 Stąporków, zaprasza do złożenia oferty  na wykonywanie zlecania w zakresie czynności psychologa dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji.

Załączniki pobierz poniżej

Znak sprawy: DT-ZP. 252.9.2020


Czarniecka Góra dn. 19.05.2020 r.

Unieważnienie

zaproszenia do składania ofert

na
„Dostawę materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Załącznik poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.9.2020


Czarniecka Góra dn. 14.05.2020 r.

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze 43
26-220 Stąporków
tel. 41 372 – 18 – 17 fax. 41 372 – 18 – 17

Godziny pracy administracji: poniedziałek – piątek : 7:25 – 15:00

 

II wyjaśnienie do zapytania ofertowego
na
„Dostawę materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Załącznik poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.9.2020


Czarniecka Góra dn. 14.05.2020 r.

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze 43
26-220 Stąporków
tel. 41 372 – 18 – 17 fax. 41 372 – 18 – 17

Godziny pracy administracji: poniedziałek – piątek : 7:25 – 15:00

 

I wyjaśnienie do zapytania ofertowego
na
„Dostawę materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Załącznik poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.9.2020


Czarniecka Góra dn. 12.05.2020 r.

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze 43
26-220 Stąporków
tel. 41 372 – 18 – 17 fax. 41 372 – 18 – 17

Godziny pracy administracji: poniedziałek – piątek : 7:25 – 15:00

 

Zaproszenie do składania ofert
na
„Dostawę materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.