fundusz medyczny

Zadanie p.n.:
„Udzielenie w 2023r. dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podniotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji” dofinansowane ze środków SUBFUNDUSZU TERAPEUTYCZNO-INNOWACYJNEGO FUNDUSZU MEDYCZNEGO.


Całkowita wartość zadania: 500 000,00 zł


Dofinansowanie z budżetu RFIL: 490 000,00 zł