Badania wody

W artykule tym publikujemy sprawozdania z badania wody - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015r., poz.2016).

Poniżej publikujemy sprawozdania z badania wody - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015r., poz.2016):

Komunikat  w sprawie jakości wody na Krytej Pływalni:

 Aktualne badania zamieszczane są poniżej artykułu z sekcji "Załączniki".

 

 

KOMUNIKAT

Kryta Pływalnia przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, iż woda basenowa w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach.

 

 

Zbiorcza ocena jakości wody - do pobrania poniżej

 

Wyniki Badań wody stan okres od styczeń - kwiecień 2022
- pobierz poniżej  

 

 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 04741/ZL/22
wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um.CBO-31/22 z dnia 31.12.2021 - do pobrania poniżej

 

Wyniki Badań wody stan na 21.04.2022 - pobierz poniżej 

 

 

Wyniki Badań wody stan na 22.10.2021 - pobierz poniżej

 

 Wyniki Badań wody stan na 01.10.2021  - pobierz poniżej

 

Wyniki Badań wody stan na 16.09.2021  - pobierz poniżej

 

 

Wyniki Badań wody stan na 21.05.2021 - pobierz poniżej

 Wyniki Badań wody stan na 07.05.2021

Wyniki pobierz poniżej

 Wyniki Badań wody stan na 22.04.2021

Wyniki pobierz poniżej

 

 Wyniki Badań wody stan na 18.03.2021

Wyniki pobież poniżej

 Wyniki Badań wody stan na 04.03.2021

Wyniki pobież poniżej

Roczna ocena jakości wody

Wyniki poniżej

Wyniki Badań wody stan na 17.02.2021

Wyniki pobierz poniżej w sekcji załączniki

 

Wyniki Badań wody stan na 04.02.2021

Wyniki pobierz poniżej w sekcji załączniki

 

Wyniki Badań wody stan na 27.01.2021

Wyniki pobierz poniżej w sekcji załączniki

Wyniki badań wody stan 03.11.2020

Badanie 1_03.11.2020

Badanie 2_03.11.2020

Wyniki pobierz poniżej w sekcji załączniki

 

 Wyniki badań wody stan na  26.10.2020

Badania >>pobierz poniżej

Wyniki badań wody z dn. 25.08.2020

Badanie 1

Badanie 2

Badanie 3

Badanie 4

Badanie 5

Badanie 6

 

Wyniki badań wody z dn. 13.02.2020

Badanie 1

Badanie 2

Badanie 3

Badanie 4

Badanie 5

Badanie 6

 

Wyniki badań wody z dn. 08.01.2020

Badanie 1

Badanie 2

Badanie 3

Badanie 4

Badanie 5

Badanie 6

 

Wyniki badań wody z dn. 18.12.2019

Badanie 1

Badanie 2

Badanie 3

Badanie 4

Badanie 5

Badanie 6

Badanie 7

Badanie 8

Badanie 9

Badanie 10

 

Wyniki badań wody z dn. 28.11.2019

Badanie 1

Badanie 2

Badanie 3

Badanie 4

Badanie 5

Badanie 6


Wyniki badań wody z dn. 02.12.2019

Wyniki >> pobierz


Wyniki badań wody z dn. 07.11.2019

Badanie 1

Badanie 2

Badanie 3

Badanie 4

Badanie 5

Badanie 6


Komunikat  w sprawie jakości wody na Krytej Pływalni

KOMUNIKAT >> pobierz


Stan na 04.11.2019

Wyniki >> pobierz


Stan na 04.10.2019

Wyniki >> pobierz


 Stan na 19.09.2019

Sprawozdanie nr1 >> pobierz

Sprawozdanie nr2 >> pobierz

Sprawozdanie nr3 >> pobierz

Sprawozdanie nr4 >> pobierz

Sprawozdanie nr5 >> pobierz

Sprawozdanie nr6 >> pobierz


Stan na 27.08.2019

Sprawozdanie nr1 >> pobierz

Sprawozdanie nr2 >> pobierz

Sprawozdanie nr3 >> pobierz

Sprawozdanie nr4 >> pobierz

Sprawozdanie nr5 >> pobierz

Sprawozdanie nr6 >> pobierz


Stan na 02.08.2019

Wyniki pobierz


Stan na 10-25.07.2019

Wyniki pobierz

Stan na 26.07.2019

Sprawozdanie nr 1 >> pobierz

Sprawozdanie nr 2 >> pobierz


Stan na 26.06.2019

Sprawozdanie nr 1 >> pobierz

Sprawozdanie nr 2 >> pobierz

Sprawozdanie nr 3 >> pobierz

Sprawozdanie nr 4 >> pobierz

Sprawozdanie nr 5 >> pobierz

Sprawozdanie nr 6 >> pobierz


 Stan na 23.05.2019

Sprawozdanie z 23-05-2019