Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowany przez Województw Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 18.06.2020 r

Unieważnienie zakupu

tabletek na bazie chloru

do ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w

Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 10.06.2020 r

4 Informacja o częściowym wyborze ofert

do ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w

Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 08.06.2020 r

 Informacja o częściowym wyborze ofert

do ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w

Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 08.06.2020 r

 Informacja o odrzuceniu oferty

do ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w

Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 05.06.2020 r

 Informacja o częściowym wyborze ofert

do ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w

Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej

 


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 04.06.2020 r

 Informacja o częściowym wyborze ofert

do ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w

Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 02.06.2020 r

 Informacja o odrzuceniu oferty

do ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w

Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 02.06.2020 r

 Informacja o unieważnieniu

 do ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w

Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 02.06.2020 r

 Zestawienie ofert

do ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 27.05.2020 r

 Wyjaśnienie Nr 5

do

ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 26.05.2020 r

 Wyjaśnienie Nr 4

do

ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowany przez Województw Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 26.05.2020 r

 Wyjaśnienie Nr 3

do

ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowany przez Województw Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 26.05.2020 r

 Wyjaśnienie Nr 2

do

ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowany przez Województw Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 26.05.2020 r

 Wyjaśnienie Nr 1

do

ogłoszenia o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze”

Załącznik pobierz poniżej


Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowany przez Województw Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Znak sprawy: DT-ZP. 252.11.2020

             Czarniecka Góra dn. 22.05.2020 r.

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji

w Czarnieckiej Górze 43

26-220 Stąporków

tel.  41 372 – 18 – 17        fax. 41 372 – 18 – 17

Godziny pracy administracji: poniedziałek – piątek : 725 – 1500 

 

Ogłoszenie o natychmiastowej potrzebie zakupu

„Materiałów i środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów higienicznych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze”

- Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji (01.03.2020 r.-31.12.2020 r.) -

Na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki pobierz poniżej

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 1.74 MB Administrator
Formularz asortymentowo-cenowy docx 59.28 KB Administrator
Wzór umowy docx 138.63 KB Administrator
Umowa powierzenia danych osobowych docx 81.61 KB Administrator
Protokół odbioru docx 86.14 KB Administrator
Wyjaśnienie nr 1 jpg 251.97 KB Administrator
Wyjaśnienie nr 2 jpg 287.95 KB Administrator
Wyjaśnienie nr 3 pdf 482.97 KB Administrator
Wyjaśnienie nr 4 jpg 319.23 KB Administrator
Wyjaśnienie nr 5 str1 jpg 223.91 KB Super User
Wyjaśnienie nr 5 str2 jpg 178.39 KB Super User
Zestawienie ofert PDF 2.53 MB Super User
Informacja o unieważnieniu jpg 212.90 KB Super User
Informacja o odrzuceniu oferty jpg 163.83 KB Super User
Informacja o odrzuceniu oferty jpg 165.94 KB Super User
Informacja o częściowym wyborze ofert pdf 590.41 KB Administrator
Informacja o częściowym wyborze ofert jpg 291.23 KB Administrator
Informacja o częściowym wyborze ofert jpg 635.20 KB Super User
Informacja o odrzuceniu oferty jpg 209.13 KB Super User
Informacja o odrzuceniu oferty 4 jpg 183.72 KB Super User
Informacja o częściowym wyborze ofert 4 pdf 305.72 KB Super User
Informacja o częściowym wyborze ofert jpg 205.58 KB Super User
Unieważnienie zakupu tabletek na bazie chloru jpg 308.44 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 22 maj 2020 13:55 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 maj 2020 14:01 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26 maj 2020 13:40 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 maj 2020 09:20 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 czerwiec 2020 10:25 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 czerwiec 2020 13:32 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 czerwiec 2020 10:17 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05 czerwiec 2020 08:08 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05 czerwiec 2020 14:27 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 czerwiec 2020 10:47 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08 czerwiec 2020 10:49 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08 czerwiec 2020 13:21 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 czerwiec 2020 11:40 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 czerwiec 2020 11:31 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 09:21 Super User