Czarniecka Góra dnia 01.10.2019 r.


Znak sprawy: DT – 9/2019/ZO

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego

pn: „Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Ogłoszenie wyników zapytania


Czarniecka Góra dnia 30.09.2019 r.


Znak sprawy: DT – 9/2019/ZO

Informacja z otwarcia ofert dot.
II Zapytania ofertowego

pn: „Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Informacja z otwarcia ofert


Czarniecka Góra dnia 26.09.2019 r.


Znak sprawy: DT – 9/2019/ZO

Wyjaśnienie do
II Zapytania ofertowego

pn: „Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Wyjaśnienie


Czarniecka Góra dnia 23.09.2019 r.


Znak sprawy: DT – 9/2019/ZO

II Zapytanie ofertowe

w ramach postępowania, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro a zarazem nie stosuje się przepisów Ustawy Zamówień Publicznych działając na podstawie regulaminu wewnętrznego Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie:

pn: „Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12 listopad 2019 22:30 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 listopad 2019 22:40 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 listopad 2019 22:51 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 listopad 2019 22:56 Super User