Czarniecka Góra 10.08.2022

Znak: DT-PN.252.4.2022       

                                                          

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania

 


 Czarniecka Góra 13.07.2022

Znak: DT-PN.252.4.2022       

                                                          

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 Czarniecka Góra 20.06.2022

Znak: DT-PN.252.4.2022       

                                                          

Informacja z otwarcia ofert

Działając  na  podstawie  art.  222  ust.  5  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień publicznych  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  Zamawiający  informuje,  że  w  dniu dzisiejszym  tj.  20.06.2022  r.  o godz.11.00 dokonano  otwarcia  ofert  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: „Dostawa urządzeń rehabilitacyjnych do Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze - Etap II”

 


Czarniecka Góra, dn. 20-06-2022r.

Symbol /Numer sprawy: DT-PN 252.4.2022

 

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 


Czarniecka Góra, dn. 03-06-2022r.

Symbol /Numer sprawy: DT-PN 252.4.2022

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

ZAMIANA SWZ z załącznikami

 

 


Czarniecka Góra, dn. 13-05-2022r.

Symbol /Numer sprawy: DT-PN 252.4.2022

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 140.000 euro
pod nazwą:

„Dostawa urządzeń rehabilitacyjnych do Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze - Etap II”

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 840.76 KB Super User
Ogłoszenie MiniPortal pdf 464.63 KB Super User
SWZ pdf pdf 2.34 MB Super User
SWZ docx docx 501.35 KB Super User
Oferta docx 254.73 KB Super User
Plik JEDZ zip 78.28 KB Super User
Zmiana ogłoszenia pdf 67.07 KB Super User
Wyjaśnienia treści SWZ docx 79.98 KB Super User
SWZ po zmianach docx 499.05 KB Super User
SWZ po zmianach pdf 2.41 MB Super User
Oferta po zmianach docx 254.77 KB Super User
inforacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia docx 59.72 KB Super User
Informacja z otwarcia ofert docx 97.01 KB Administrator
Informacja o wyborze docx 305.04 KB Super User
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 11.45 MB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 13 maj 2022 10:34 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 czerwiec 2022 09:28 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 czerwiec 2022 10:23 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 czerwiec 2022 14:48 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 lipiec 2022 14:52 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 sierpień 2022 12:44 Super User