Czarniecka Góra leży na obszarze północnego obniżenia Gór Świętokrzyskich, nad rzeką Czarną w kompleksie leśnym na trasie Końskie (12km) – Stąporków (2km).
        Wskutek znacznego wzniesienia nad poziom morza ciśnienie atmosferyczne jest stosunkowo niskie i wywołując wzmożone parowanie, nasyca powietrze parą wodną, łączy się z aromatycznym pyłem żywicy leśnej tworząc naturalną wziewalnię. W związku z tym istnieją idealne warunki klimatyczne do leczenia i wypoczynku.

budynek old


        Początków Ś.C.R. należy szukać w roku 1891, kiedy to doktor Michał Misiewicz założył w Czarnieckiej Górze sanatorium przyrodolecznicze, a jego rozwój datuje się od roku 1905 i trwa do wybuchu wojny.
Wznawia swoją działalność w:

    1946-1953r – Dom Wypoczynkowy dla Lekarzy i Farmaceutów,

    1954-1955r – Państwowy Dom Zdrowia dla Dzieci i powstaje 

    1956-1971r – Państwowe Prewentorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci,

    1972-1975r – Wojewódzki Szpital Rehabilitacji Leczniczej,

    1975-1989r – Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem,

    1989-1995r – trwał kapitalny remont obiektu,

    1995r  – wznawia działalność pod nazwą Wojewódzki  Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,

    24 listopada 1998r- postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział Gospodarczy – Sekcja Rejestrowa wpisuje WORDiON jako Samodzielny Publiczny ZOZ. Organem założycielskim jest  Wojewoda Kielecki, a sprawującym nadzór Sejmik Województwa Świętokrzyskiego,

     6 maja 2002r zmienia nazwę na Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji.

 

 

Dyrektor -Mariusz Gil

Główny Księgowy - Beata Więcław

Kierownik Oddziału I Rehabilitacji - Iwona Leśnicka

Kierownik Oddziały II Rehabilitacji - Izabela Lipowczyk

Kierownik Oddziału Dziennego - Waldemar Wrona

Kierownik Działu Rehabilitacji - Józef Zwolański

 

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
informuje, że realizuje świadczenia zdrowotne w warunkach:
lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz
fizjoterapii ambulatoryjnej
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (tzw. teleporada).

 Szczegóły w zakładce "Dla pacjenta -> Teleporada"

 


logo reh scr

Witamy na Stronie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Oddajemy w Pańtwa ręce stronę naszego szpitala w nowej odsłonie. Mamy nadzieję, że zapewni ona Państwu łatwy i szybki dostęp do poszukiwanych informacji.

 Świadczenia rehabilitacyjno-lecznicze wykonywane są w zakresie kompleksowej rehabilitacji pacjentów z schorzeniami narządu ruchu o etiologii neurologicznej, ortopedycznej, urazowej i reumatologicznej.

        Dysponujemy 138 miejscami w Oddziałach Rehabilitacji I i II oraz 100 miejscami na Oddziale Dziennym.

         Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji zapewnia stałą opiekę i szeroki wachlarz usług rehabilitacyjnych z użyciem nowoczesnej aparatury w zakresie elektrolecznictwa, ciepłolecznictwa, magneto- i laseroterapii, krioterapii, hydroterapii, kinezyterapii indywidualnej i zbiorowej, hipoterapii, terapii zajęciowej i terapii wodnej.

        Usługi lecznicze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne i wychowawcze świadczone są przez doświadczony i wysoko wyspecjalizowany personel medyczny, który na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę fachową poprzez udział w kursach specjalistycznych i doskonalących.

         Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji, które należy do grona „Motylkowych Szpitali” uzyskało tytuł „Placówka Przyjazna Dziecku”. Od  2004r. do 2018r.  posiadało Certyfikat Jakości ISO 9001 : 2008 przyznany przez  Bureau Veritas. W 2018r. Nasza palcówka wyborem pacjentów została laureatem konkursu "Orły Medycyny" zajmując 1 miejsce w rankingu.

 Orły Medycyny 2018

         Pacjenci bardzo sobie cenią pobyt w naszej placówce  i chętnie do nas wracają, aby utrwalić efekt dotychczasowego leczenia, odzyskać zdrowie, a przede wszystkim radość życia.


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”). Głównym celem projektu jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Realizacja projektu w partnerstwie pozwoli na zastosowanie optymalnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających zgodność z wymogami prawnymi oraz wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - instytucji państwowej, której zadaniem jest budowa oraz wspieranie i monitorowanie procesów budowy systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartego Porozumienia o partnerstwie, zostało ustanowione Województwo Świętokrzyskie.

 

nfz logo

 

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji jest Samodzielnym Publicznym Zakładem                 
Opieki Zdrowotnej. Świadczymy usługi w ramach umowy z NFZ.                               


bol plecow     

Świadczenia rehabilitacyjno-lecznicze wykonywane są w zakresie kompleksowej
rehabilitacji pacjentów z schorzeniami narządu ruchu o etiologii neurologicznej,
ortopedycznej, urazowej i reumatologicznej. 

 

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji zapewnia stałą opiekę i szeroki wachlarz              
usług rehabilitacyjnych z użyciem nowoczesnej aparatury w zakresie
elektrolecznictwa, ciepłolecznictwa, magneto- i laseroterapii, krioterapii,
hydroterapii, kinezyterapii i terapii wodnej.

Zabieg ultradźwiękami


Usługi lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne świadczone są przez
doświadczony i wysoko wyspecjalizowany personel medyczny, który na bieżąco
aktualizuje swoją wiedzę fachową poprzez udział w kursach specjalistycznych i
doskonalących.

 

 

Orły Medycyny 2018
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji uzyskało tytuł „Placówka Przyjazna Dziecku”. 
W 2018r. Nasza palcówka wyborem pacjentów została laureatem konkursu "Orły Medycyny"
zajmując 1 miejsce w rankingu. Pacjenci bardzo sobie cenią pobyt w naszej placówce
  i chętnie do nas wracają, aby utrwalić efekt dotychczasowego leczenia,
odzyskać zdrowie, a przede wszystkim radość życia. 

 

Obowiązek szkolny realizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych przy
Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji. Zajęcia odbywają się na poziomie szkoły
podstawowej i gimnazjum a dla małych dzieci zorganizowane są zajęcia
przedszkolne.