ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ

Kierownik Oddziału

lek. med. Waldemar Wrona

lek. chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Koordynująca

mgr Maria Zięcik

specjalista ds. pielęgniarstwa, epidemiolog

Kontakt z oddziałem:

Kierownik Oddziału tel. 041 372 18 23

Gab. Lekarski tel. 041 372 18 23

Pielęgniarka Koordynująca tel. 041 372 18 69

Dyżurka pielęgniarska tel. 041 372 18 15


Zobacz również:

Zasady przyjęcia w Oddział Rehabilitacji Dziennej