logo wsparcie ŚCR z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zadanie p.n.:
„Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Całkowita wartość zadania: 2 178 836,98 zł


Dofinansowanie z budżetu RFIL: 1 443 797,82 zł