Logo FS 3

„Zakup i dostawa sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze” w ramach „Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach środków  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” na podstawie umowy Nr DFS-III.7211.211.2019 z dnia 07.10.2019 r.