Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji poszukuje pracownika na stanowisko dietetyk.


Oferujemy:
- pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.


Oczekujemy:
–    wykształcenie wyższe kierunkowe,
–    posiadanie niezbędnych kwalifikacji do pracy w obszarze dietetyki szpitalnej,
–    umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,
–    umiejętność radzenia sobie ze stresem,
–    sumienność,
–    wysokie umiejętności interpersonalne i nastawienie na jakość obsługi Pacjenta.


Obowiązki:
–    Opracowywanie jadłospisów dla różnych grup pacjentów, biorąc pod uwagę ich wiek, stan zdrowia,
–    Prowadzenie rozliczeń zaopatrzenia oraz dokumentacji produkcji i dystrybucji posiłków,
–    Udzielanie porad dietetycznych i prowadzenie edukacji żywieniowej,
–    Nadzorowanie sposobu przygotowywania potraw.
–    Współpraca z oddziałami szpitalnymi tj: lekarzami, pielęgniarkami i pacjentami.

Kontakt w sprawie pracy: Kierownik ds pielęgniarstwa
pod nr tel. 41-372-18-69;
osobiście budynek Administracji - Dział Kadr
w godz. od 7:35 - 15:00


Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
zatrudni na pełny etat:

lekarza specjalistę w dziedzinie: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji medycznej lub

lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo - ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub

lekarza specjalistę w dziedzinie reumatologii lub

lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii.

Kontakt w sprawie pracy pani Mieczysława Cierpiał:

pod nr tel. 41-372-18-22;

osobiście budynek Administracji - Dział Kadr

w godz. od 7:35 - 15:00