Oferty Pracy


Czarniecka Góra, dn. 06.09.2023

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

z siedzibą: Czarniecka Góra 43,  26 – 220 Stąporków

zatrudni w ramach umowy o pracę osobę  na stanowisko  Statystyk medyczny odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych ze statystyką medyczną, obsługą Izby przyjęć w zakresie prowadzenie kolejki oczekujących , przyjęcia pacjentów do szpitala.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie:

  • wykształcenie średnie i przeszkolenie zawodowe właściwe dla zadań powierzonych na stanowisku pracy.

Oferta pracy - statystyk medyczny


 Czarniecka Góra, dn. 06.06.2022r

 

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze z siedzibą:
Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
zatrudni w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lekarza ze specjalizacją z rehabilitacji medycznej lub reumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub chorób wewnętrznych.
Szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu /41/ 372–18–22 

 

 


Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze z siedzibą: Czarniecka Góra 43, 26 – 220 Stąporków
zatrudni w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia osobę na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w ŚCR.

Oferta: specjalista ds. zamówień publicznych