Dyrektor - Mariusz Gil

p.o. Głównego Księgowego - Bożena Snochowska

Kierownik Oddziału I Rehabilitacji - Jacek Wiaderny

Kierownik Oddziału II Rehabilitacji - Izabela Lipowczyk

Kierownik Oddziału Dziennego - Waldemar Wrona

Kierownik Działu Rehabilitacji - Andrzej Sobczyński