Dyrektor -Mariusz Gil

Główny Księgowy - Beata Więcław

Kierownik Oddziału I Rehabilitacji - Jacek Wiaderny

Kierownik Oddziały II Rehabilitacji - Izabela Lipowczyk

Kierownik Oddziału Dziennego - Waldemar Wrona

Kierownik Działu Rehabilitacji - Andrzej Sobczyński