Wykaz telefonów
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze 

 Numer kierunkowy - 41

Dyrektor Naczelny - Sekretariat/FAX 

 372-18-17

 374-11-62

 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

  372-18-54

 Główny Księgowy

 372-18-32

 Kierownik ds. Pielęgniarstwa,
Pielęgniarka epidemiologiczna

 372-18-69

  Izba Przyjęć

 372-18-19

 Oddział I Rehabilitacji

 Kierownik Oddziału

 372-18-52

 Pielęgniarka koordynująca 

 372-18-10

 Gabinet Lekarski

 372-18-09

 Dyżurka Pielęgniarek

 372-18-21

 372-18-26

 Rejestratorka Medyczna

 372-18-53

 Oddział II Rehabilitacji

 Kierownik Oddziału

 372-18-54

 Pielęgniarka Koordynująca

 372-18-58

 Gabinet Lekarski

 372-18-61

 Dyżurka Pielęgniarek

 372-18-26

 372-18-62

 Rejestratorka Medyczna

 372-18-60

  Poradnia Rehabilitacyjna

 372-18-28

  Oddział Dzienny

 Kierownik Oddziału Dziennego

 372-18-23

 Punkt Pielęgniarski

 372-18-15

 Dział Rehabilitacji

 Kierownik Działu Rehabilitacji

 372-18-40

 Rejestratorka Medyczna

 372-18-41

 Sala ćwiczeń  372-18-46

 Dział Administracji

 Specjalista ds. Administracji BHP i ppoż

 372-18-31

 Magazyn Przemysłowy/Spożywczy

 372-18-04

 Kuchnia

 372-18-05

  Dział Kadr

 372-18-22

  Dział Finansowo - Księgowy

 372-18-13

 Dział Techniczny

 Kierownik Działu Technicznego

 372-18-06

Administrator Sieci Informatycznych

 372-18-16

 Referent ds. Zamówień Publicznych

 372-18-12

 Kryta Pływalnia

 Kierownik Krytej Pływalni

 372-18-25

 Kasa

 372-18-33

  Marketing, sprzedaż i usługi

 372-18-25

  Inspektor ds. ochrony informacji niejawnych,

 obronnych i rezerw

 372-18-35

  Zespół Szkół Specjalnych

 372-49-38

aktualizacja: 02.12.2015r