Wydarzenie Profilaktyczno – Edukacyjne
pn.
„Zdrowe i bezpieczne wakacje - 2024”

 

PLAKAT ZDROWE I BEZPIECZNE WAKACJE 2024

 

PROGRAM WYDARZENIA
Tytuł: „Zdrowe i bezpieczne wakacje - 2024”
Organizator: Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Termin: 07 czerwca 2024r. godz. 9:00 -14:00
Miejsce wydarzenia: Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu
Uczestnicy: dzieci i młodzież

 

Działania proponowane przez Departament Ochrony Zdrowia oraz instytucje biorące udział w wydarzeniu:

1. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaplanował stoisko edukacyjne na którym będzie można:
zapoznać się z materiałami edukacyjnymi z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki wybranych chorób,
zapoznać się z materiałami edukacyjnymi z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
zapoznać z symulatorami środków odurzających (alkogogle i narkogogle wraz z materiałami pomocniczymi),
zapoznać się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi HIV/AIDS.

2. Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu zaplanowało stoisko edukacyjne na którym będzie można:
zgłębić tajniki biobankowania,
zapoznać się z urządzeniem o nazwie DECAPPER,
poznać odczyn ph różnych substancji,
wziąć udział w wyjątkowych warsztatach naukowych dla młodzieży,
wziąć udział konkursach z nagrodami,
do dyspozycji uczestników wydarzenia zostaną udostępnione Ogrody Doświadczeń, Ogrody Włoskie oraz możliwość zwiedzenia Centrum Nauki Leonardo da Vinci i Dworu Starostów Chęcińskich.

3. Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach zaplanował stoisko edukacyjno - profilaktyczne na którym będzie można:
uzyskać informację na temat programów profilaktycznych refundowanych przez NFZ, w tym o programie bezpłatnych szczepień przeciw HPV.
uzyskać informacje o dostępnych ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim,
uzyskać informacje o cyklicznych Środach z Profilaktyką, gdzie przekazywane są informacje o profilaktyce w różnych aspektach życia,
zapoznać się z bezpłatnym portalem AKADEMIA NFZ, na którym między innymi znajduje się kalendarz badań profilaktycznych, artykuły o profilaktyce oraz multimedia o zdrowych nawykach i aktywności fizycznej,
zapoznać się z bezpłatnym portalem DIETY.NFZ,
uzyskać informacje o bezpłatnej aplikacji mojeIKP i mojeFIZJO,
założyć i potwierdzić profil zaufany,

4. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zaplanowało stoisko edukacyjne na którym będzie można:
zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
skorzystać z porad specjalistów na temat prawidłowej postawy ciała, która jest warunkiem prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego.

5. Wojewódzka Komenda Policji w Kielcach zaplanowała stoisko edukacyjne na którym będzie można:
zapoznać się z policyjnymi pojazdami (radiowóz, motocykl),
zapoznać się z metodami pracy laboratorium kryminalistycznego.

6.Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach zaplanowała stoisko edukacyjne, na którym będzie można:
skorzystać z poradnictwa związanego z profilaktyką chorób odkleszczowych,
skorzystać z edukacji w zakresie bezpiecznych zachowań podczas wakacji.

7. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach zaplanował stoisko edukacyjne, na którym będzie można:
sprawdzić działanie pasów bezpieczeństwa w trakcie pozorowanego dachowania pojazdu (symulator dachowania).

8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze zaplanował stoisko edukacyjne, na którym będzie można:
skorzystać z indywidualnej edukacji z zakresu zachowań prozdrowotnych,
skorzystać z instruktażu udzielania pierwszej pomocy,
skorzystać z pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i pomiaru poziomu cukru we krwi,
wziąć udział w grach i konkursach.

9. Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaplanowało stoisko edukacyjne na którym będzie można:
wziąć udział w instruktażu pierwszej pomocy w stanach nagłych zagrażających zdrowiu i życiu pod hasłem: ,,Mistrz bezpieczeństwa – odkrywamy tajniki pierwszej pomocy”.

10. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zaplanował stoisko edukacyjno - promocyjne na którym będzie można:
zapoznać się z materiałami edukacyjnymi,
wziąć udział w grach i konkursach z nagrodami.

11. Uzdrowisko Busko – Zdrój S.A. w Busku – Zdroju przekaże wodę mineralną dla uczestników wydarzenia.

 

Uwaga nowością tegorocznej edycji wydarzenia będzie mobilny gabinet dentystyczny, w którym będą świadczone bezpłatne usługi stomatologiczne dla dzieci i młodzieży.
W celu skorzystania z usług wymagana jest zgoda opiekuna prawnego/rodzica. Formularz zgody dostępny jest pod adresem https://cortendental.pl/dokumenty-dla%20pacjenta/.

 

Zobacz: pełny program wydarzenia.