Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze prowadzi obecnie nabór na stanowisko:

- ST. ASYSTENT/ASYSTENT/MŁ. ASYSTENT - Lekarz

 

więcej informacji w zakładce:  Oferty pracy

 


Szanowni Państwo,
Zgodnie z Zarzązeniem Dyrektora Nr 20/2022 w sprawie wprowadzenia na terenie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze miejsc postojowych płatnych.

Z dniem 13.09.2022 na terenie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckej Górze wydziela się i wprowadza się miejsca postojowe płatne oraz przyjmuje się do stosowania Regulamin parkingu.

Zarządzeniem nr 6/2024 Dyrektora ŚĆR w Czarnieckiej Górze z dniem 01.02.2024 wprowadzony zostaje nowy cennik usług parkingowych.

Parking płatny od poniedziałku do piątku 7:00 - 13:00

Ceny biletów:
-
dla pacjentów oddziału dziennego, poradni rehabilitacyjnej oraz pacjenci dojeżdżający na fizjoterapeutyczne zabiegi rehabilitacyjne - 4,00zł (brutto) za dzień
- pacjenci oddziału stacjonarnego - 3,50zł (brutto) za dobę
- rezerwacja miejsca parkingowego dla pracownika - 35,00zł (brutto) za miesiąc


 Wjazd na teren Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji dostępny bramą przy budynku portiernii.

Regulamin parkingu.

Zarządzenie nr 6/2024 - zmiana Załącznika nr 1

 


 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim 2023/24.

 Informujemy iż w dniu 9 sierpnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Wnioski w ramach naboru przyjmowane będą w dniach od 1 września 2023 r. do 16 października 2023 r. 

Jednym z warunków przyznania stypendium, jest zobowiązanie się przez studenta do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie Województwa Świętokrzyskiego i podjęcia pracy      w podmiocie leczniczym, którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie oraz dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa
w wybranym przez siebie podmiocie leczniczym. 

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego pod adresem:https://bip.sejmik.kielce.pl/976-stypendia-lekarskie/12331-uchwala-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiegonr-7578-23-z-dnia-9-sierpnia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-o-przyznanie-przez-wojewodztwo-swietokrzyskie-stypendium-dla-studentow-ksztalcacych-sie-na-kierunku-lekarskim-w-roku-akademickim-2023-2024.html


Witamy na Stronie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Oddajemy w Pańtwa ręce stronę naszego szpitala w nowej odsłonie. Mamy nadzieję, że zapewni ona Państwu łatwy i szybki dostęp do poszukiwanych informacji.

 Świadczenia rehabilitacyjno-lecznicze wykonywane są w zakresie kompleksowej rehabilitacji pacjentów z schorzeniami narządu ruchu o etiologii neurologicznej, ortopedycznej, urazowej i reumatologicznej.

        Dysponujemy 138 miejscami w Oddziałach Rehabilitacji I i II oraz 100 miejscami na Oddziale Dziennym.

         Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji zapewnia stałą opiekę i szeroki wachlarz usług rehabilitacyjnych z użyciem nowoczesnej aparatury w zakresie elektrolecznictwa, ciepłolecznictwa, magneto- i laseroterapii, krioterapii, hydroterapii, kinezyterapii indywidualnej i zbiorowej, hipoterapii, terapii zajęciowej i terapii wodnej.

        Usługi lecznicze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne i wychowawcze świadczone są przez doświadczony i wysoko wyspecjalizowany personel medyczny, który na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę fachową poprzez udział w kursach specjalistycznych i doskonalących.

         Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji, które należy do grona „Motylkowych Szpitali” uzyskało tytuł „Placówka Przyjazna Dziecku”. Od  2004r. do 2018r.  posiadało Certyfikat Jakości ISO 9001 : 2008 przyznany przez  Bureau Veritas. W 2018r. Nasza palcówka wyborem pacjentów została laureatem konkursu "Orły Medycyny" zajmując 1 miejsce w rankingu.

 Orły Medycyny 2018

         Pacjenci bardzo sobie cenią pobyt w naszej placówce  i chętnie do nas wracają, aby utrwalić efekt dotychczasowego leczenia, odzyskać zdrowie, a przede wszystkim radość życia.


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”). Głównym celem projektu jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Realizacja projektu w partnerstwie pozwoli na zastosowanie optymalnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających zgodność z wymogami prawnymi oraz wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - instytucji państwowej, której zadaniem jest budowa oraz wspieranie i monitorowanie procesów budowy systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartego Porozumienia o partnerstwie, zostało ustanowione Województwo Świętokrzyskie.