Start
25.10.2016.
Dofinansowania
Wpisał: Administrator   
04.05.2012.
 
 
 
 
Projekt pn. „ Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy”

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi  4  „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach działania 4.2 – „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.


(Nazwa projektu): 

Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Rehabilitacji

w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

 

Beneficjent: Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Nr projektu: WND-RPSW.05.01.00-26-759/10

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSW.05.01.00-26-759/10 z dnia 22.06.2011

Wartość projektu: 11 593 613,40 PLN – 100%

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

8 976 810,35 PLN – 77,43%

Środki z budżetu Województwa Świętokrzyskiego:

2 606 170,75 PLN – 22,48%

Środki własne: 10 632,30 PLN – 0,09%

  

 Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 
 
                  … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...             
 

 
 Image 
 
Zadanie pn. "Wykonanie budowy instalacji kolektorów słonecznych pod potrzeby ciepłej wody szpitala, basenu i hydroterapii w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze", zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie: 1.244.544,00 zł 
 
Misja Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
Wpisał: Administrator   
19.04.2007.

Misja Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji

 

„Niemożliwe uczynić możliwym”

 

 DEKLARACJA

 

 W oparciu o przepisy ustawy o działalności leczniczej wraz z przepisami wykonawczymi, mając na uwadze zdrowie, samopoczucie, potrzeby społeczne i psychofizyczne naszych   pacjentów   deklarujemy,  że  nasz profesjonalizm i rodzinna atmosfera Centrum pozwalają  na uzyskanie zaufania  i  zadowolenia każdego pacjenta poprzez świadczenie wysokiej jakości usług medycznych